Loting

Per 2016 is de toewijzing van deelnemende koren gewijzigd!

Omdat het aantal aanmeldingen de mogelijke deelname overschrijd is besloten om per 2016 de toewijzing van deelnemende koren te wijzigen.

Om een zo groot mogelijke variatie te bewerkstelligen wordt de koren gevraagd wat hun genre is. Bij een te groot aanbod in een genre worden de koren geplaatst door middel van loting.

De enige koren die direct worden geplaatst, zijn de koren waar de werkgroepleden van Lokaal Vocaal deel van uit maken. Presentatie inbegrepen.

Het aantal geplaatste koren is gebaseerd op het aantal beschikbare podia.

In het zomerfestival treedt men 2 keer op, tijdens het winterfestival 1 keer.

Alle bijzonderheden met betrekking tot het koor dienen op het aanvraagformulier vermeld te zijn.

loting