Welkom bij Lokaal Vocaal

De Stichting Lokaal Vocaal organiseert elk jaar een 2-tal korenfestivals.
In de maand juni (meestal het 2e weekend) wordt op de zondagmiddag in de Prinsentuin in Leeuwarden de zomereditie gehouden. In de prachtige Nassau-tuin zingen op een vijftal podia 30 koren.

De centrale doelstelling is: Koren een podium bieden om hun kwaliteiten te tonen en een zo breed mogelijk publiek van één en ander te laten genieten.


Festivals in 2024

Op vrijdag 2 februari en zaterdag 3 februari 2024 zal het Winterkorenfestival plaatsvinden in de Kurioskerk te Leeuwarden. En op zondag 9 juni 2024 vindt het Zomerkorenfestival plaats: het zogenoemde Prinsentuinconcert. Vanzelfsprekend vindt dit festival plaats in de Prinsentuin in Leeuwarden.

Zoals op onze Facebookpagina al eerder aangekondigd gaan we de organisatie, en dan met name de aanmelding voor de beide festivals, dit jaar op een andere manier doen. We gaan deze namelijk combineren: je geeft zich op in 1 formulier voor zowel de winter- als zomereditie.

De indeling/inloting van voor beide festivals gaan we ook in 1 keer doen, zodat in de eerste helft van januari 2024 alle koren weten (d.m.v. een mail naar de contactpersonen) of ze ingedeeld zijn en wanneer. Zo weten alle koorleden op dat moment dus hoe en wat en kan er in de (vakantie)agenda’s rekening mee worden gehouden.

Via onze website kunnen koren zich vanaf vandaag aanmelden en de inschrijving staat open tot 24 december 2023. Deelname is gratis.

Om een zo groot mogelijke variatie te bewerkstelligen wordt bij de inschrijving gevraagd wat hun genre is. Bij een te groot aanbod in een genre worden de koren geplaatste door middel van loting. Wij plaatsen in principe alleen koren die lid zijn van een korenbond. Dit i.v.m. de Buma Stemra verplichting. Op beide festivals krijgen de koren 25 minuten om op te treden en hebben ze daarna 5 minuten voor de wissel met het volgende koor.

LET OP: Wat bij ons als organisatie een punt van aandacht is, is dat er soms vlak voor een optreden uiteindelijk toch wordt besloten om niet deel te nemen aan het festival. Soms is dat door overmacht, maar soms blijkt ook toch de beschikbaarheid van koorleden toch niet voldoende om een volwaardig optreden te kunnen verzorgen. Afzeggingen (en dan hebben we vanzelfsprekend begrip voor afzegging door overmacht) zijn voor ons als organisatie erg belastend in tijd en financiën. We hebben daarom als stichting besloten dat bij afzegging van een koor we mogelijk 50 euro in rekening zullen brengen voor gemaakte onkosten (bijv. wijziging programma’s op posters, socials, website etc. en de tijd die nodig is om een ander vervangend koor te regelen en daarvoor ook de benodigde materialen te huren). Nogmaals: voor overmacht hebben we alle begrip!

Tot slot willen we jullie alvast laten weten dat de kans aanwezig is dat we bij het Zomerkorenfestival 2024 alleen gebruik zullen maken van het Koepelpodium. Helaas zijn de kosten voor het huren van meerdere podia (en alles wat daar bij komt) behoorlijk gestegen en laat onze financiële situatie dat mogelijk niet toe. De komende periode zullen we als bestuur weer hard aan de slag om sponsoren, subsidies en fondsen te zoeken. Heeft u een tip? Of wilt u een bijdrage doen? Mail ons voor de mogelijkheden!

Heb je aanvullend nog vragen: mail ze naar lokaalvocaal@gmail.com of app (niet bellen dus) met Rigtje Snoek (secretaris) op telefoonnummer 06-21705990.