Zomerkorenfestival 2019

We kijken weer met veel plezier terug op het winterkorenfestival in het laatste weekend van januari. Liefst 28 koren hebben een optreden verzorgd dat over beide dagen ruim 1200 bezoekers heeft getrokken.

Het Zomerfestival vindt plaats op zondag 16 juni in de Prinsentuin in Leeuwarden, in principe tussen 13.00 en 18.00 uur. Er zijn vijf podia beschikbaar!

Onze centrale doelstelling: koren van diverse genres een podium bieden en het publiek een prettige zangmiddag  bezorgen.

Inmiddels zijn we begonnen met de organisatie van het 17e zomerfestival en starten middels deze berichtgeving de inschrijving. Het inschrijfformulier willen wij graag volledig ingevuld!!! terug ontvangen vóór 27 april a.s.

Nadrukkelijk wijzen we er op dat opgave alleen kan via dit inschrijvingsformulier.

Na het sluiten van de inschrijvingstermijn ontvangen jullie bericht of je wel of niet bent geplaatst, alsmede het optreedschema.

Aanwezig zijn op/bij elk podium:

  • electrische piano
  • een staander voor de dirigent
  • extra microfoons
  • geluidsinstallatie
  • evt inplugmogelijkheden

Namens het Stichtingsbestuur:
Piet Braam, voorzitter
Joke Blokker, secretaris
Rigtje Snoek, penningmeester
Herman Jager
Henk Haar
Anoesjka Duinstra
Tiede Ellens