Winterkorenfestival 2019/2020

Na het succesvolle zomerkorenfestival op 16 juni jl. in de Prinsentuin in Leeuwarden, richten we ons nu weer op de organisatie van het winterkorenfestival.
Onze doelstelling: Koren een podium bieden om zich te presenteren en een breed publiek hiervan te laten genieten. Komend jaar bestaat de stichting 10 jaar.

Wanneer:  zaterdag 25 januari en zondag 26 januari 2020.
Beide dagen tussen 13.00 en 18.30 uur

Waar:  Natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2, Leeuwarden

Zoals bekend kunnen we de koren geen financiële tegemoetkoming geven, maar wel zorgen voor veel sfeer op een prachtige locatie.

De inschrijving is gesloten.

Met een hartelijke groet,
namens het Bestuur,

Piet Braam, voorzitter
Joke Blokker, secretaris