Winterkorenfestival 2018/2019

Na een zeer geslaagd korenfestival in juni in de Prinsentuin in Leeuwarden, gaat het Winterkorenfestival gehouden worden in het laatste weekend van januari 2019, wederom in het Fries Natuurmuseum in Leeuwarden.

Zaterdag 26 en zondag 27 januari is er gelegenheid voor koren zich te laten horen en zich te presenteren, zaterdags van 14.00 uur tot 19.30 uur en op zondag van 13.00 uur tot 18.00 uur.

Meld je koor aan via het opgaveformulier en let er op dat je een eventuele voorkeur voor zaterdag of zondag nadrukkelijk aangeeft! Houd er rekening mee dat bij over-intekening door loting de plaatsing wordt bepaald. De optreedtijd van de koren is 25 minuten.

Opgave kan tot 1 december 2018. Half december worden de koren nader geïnformeerd.