Winterkorenfestival 2016/2017

Het stichtingsbestuur is onlangs weer bij elkaar geweest. Over het zomerfestival in de Prinsentuin in Leeuwarden op zondag 12 juni zijn we weer uitermate tevreden. We hebben daarover diverse loftuitingen gehad en zijn daar blij mee.
Vol enthousiasme zijn we gestart met de organisatie van het winterkorenfestival. Wederom konden we niet terecht in het Natuurmuseum in de maand december. Bovendien gaf een gehouden enquête aan dat het merendeel van de koren voorkeur heeft voor de maand januari . Met het Natuurmuseum Fryslân is afgesproken dat het Winterkorenfestival zal plaatsvinden op zaterdag 28 en zondag 29 januari 2017.
De hoofddoelstelling van de stichting is de koren een podium te bieden om zichzelf te presenteren op een fantastische locatie en amusement te bieden aan het publiek.
Elk jaar proberen we weer de financiën voor dit festival rond te krijgen. Een open vraag aan de koren is of zij binnen hun gelederen nog sponsormogelijkheden zien. Zou mooi zijn.
Er wordt geen koorvergoeding gegeven.

Op beide dagen beginnen we om 14.00 uur. Over de eindtijd moet nog een beslissing vallen. Dit zal ook mede afhangen van de aanmelding van de koren.

De koren zingen maximaal 25 minuten en er wordt een wisseltijd van 5 minuten aangehouden.

Het programma voor beide dagen is inmiddels bekend. Op de volgende pagina’s vind je hiervan een weergave.

Vorig jaar zijn wij geconfronteerd met verscherpt toezicht op de BUMA rechten. Koren die zijn aangesloten bij een overkoepelende bond hebben vaak geen last omdat die bond een en ander reeds met de Buma heeft geregeld. Heb je hierover vragen, neem dan even contact met ons op.